دل نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی

دل نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی
به گزارش شهدای ایران ، سیدعزت الله ضرغامی در کانال خود در تلگرام متنی را برای معلم فداکار خاش نوشته که متن کامل آن در ادامه می آید:
رستم خاش!
معلم فداکار، حمیدرضا گنگوزهی با نجات دانش آموزان از خطر ریزش آوار، جان خود را فدا کرد.
این حادثه تاسف بار که در روستای نوک جو از توابع شهرستان خاش رخ داد، تبدیل به حماسه ای غرور آفرین از ایثار و فداکاری معلمان این مرز و بوم شد.
نحوه شهادت این معلم فداکار، نشان می دهد او در عین احساس خطر جدی برای جان خود، بی مهابا و بدون تامل، به همراه دیگر معلم فداکار آن …

دل نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی

به گزارش شهدای ایران ، سیدعزت الله ضرغامی در کانال خود در تلگرام متنی را برای معلم فداکار خاش نوشته که متن کامل آن در ادامه می آید:
رستم خاش!
معلم فداکار، حمیدرضا گنگوزهی با نجات دانش آموزان از خطر ریزش آوار، جان خود را فدا کرد.
این حادثه تاسف بار که در روستای نوک جو از توابع شهرستان خاش رخ داد، تبدیل به حماسه ای غرور آفرین از ایثار و فداکاری معلمان این مرز و بوم شد.
نحوه شهادت این معلم فداکار، نشان می دهد او در عین احساس خطر جدی برای جان خود، بی مهابا و بدون تامل، به همراه دیگر معلم فداکار آن …
دل نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانی

بک لینک رنک 5