دلایل حضور بی سابقه ایرانی ها در تلگرام

دلایل حضور بی سابقه ایرانی ها در تلگرام
ایرانی ها یک بار دیگر رکورد زدند؛ باز هم در استفاده از پیام رسانی که این روزها کمتر کسی در ایران از آن خبر ندارد؛ تلگرام، افزونه پیام رسان تلفن همراه که خیلی زود وارد ایران شد و خیلی زود همه پیام رسان ها را پشت سر گذاشت.
به گزارش تحلیل ایران ، روزنامه شهروند ادامه داد: در نخستین ماه هایی که تلگرام را دو برنامه نویس روس نوشته بودند و به کشورهای نزدیک می فرستادند، شاید خودشان هم فکرش را نمی کردند روزی بیاید که نیمی از جمعیت یک کشور پرجمعیت، بیشتر راه های ارتباطی قبل را رها کنند و بیشتر ساعت های …

دلایل حضور بی سابقه ایرانی ها در تلگرام

ایرانی ها یک بار دیگر رکورد زدند؛ باز هم در استفاده از پیام رسانی که این روزها کمتر کسی در ایران از آن خبر ندارد؛ تلگرام، افزونه پیام رسان تلفن همراه که خیلی زود وارد ایران شد و خیلی زود همه پیام رسان ها را پشت سر گذاشت.
به گزارش تحلیل ایران ، روزنامه شهروند ادامه داد: در نخستین ماه هایی که تلگرام را دو برنامه نویس روس نوشته بودند و به کشورهای نزدیک می فرستادند، شاید خودشان هم فکرش را نمی کردند روزی بیاید که نیمی از جمعیت یک کشور پرجمعیت، بیشتر راه های ارتباطی قبل را رها کنند و بیشتر ساعت های …
دلایل حضور بی سابقه ایرانی ها در تلگرام

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک