دستگیری فردی که قصد اخاذی ٧٠٠میلیونی در تلگرام داشت

دستگیری فردی که قصد اخاذی ٧٠٠میلیونی در تلگرام داشت
رئیس پلیس فتا گیلان گفت: عامل تهدید به افشای اسرار و مطالب خلاف عفت عمومی در تلگرام به قصد اخاذی ٧٠٠ میلیون ریالی شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری فردی که قصد اخاذی ٧٠٠میلیونی در تلگرام داشت

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: عامل تهدید به افشای اسرار و مطالب خلاف عفت عمومی در تلگرام به قصد اخاذی ٧٠٠ میلیون ریالی شناسایی و دستگیر شد.
دستگیری فردی که قصد اخاذی ٧٠٠میلیونی در تلگرام داشت

خرید بک لینک