دختر ۱۹ ساله با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!

دختر ۱۹ ساله با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!
چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با تشریح ماجرای این پرونده گفت:
در پی اعلام این شکایت کارآگاهان وارد عمل شدند و به صورت پوششی محل قرار صوری دختر مذکور با ۲ جوان مورد ادعای وی را زیرنظر گرفتند.
وی اضافه کرد: طولی نکشید که کارآگاهان ۲ جوان کارگر را دستگیر …

دختر ۱۹ ساله با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!

چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با تشریح ماجرای این پرونده گفت:
در پی اعلام این شکایت کارآگاهان وارد عمل شدند و به صورت پوششی محل قرار صوری دختر مذکور با ۲ جوان مورد ادعای وی را زیرنظر گرفتند.
وی اضافه کرد: طولی نکشید که کارآگاهان ۲ جوان کارگر را دستگیر …
دختر ۱۹ ساله با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!