دختر ۱۶ ساله عکسهای مستهجن خود را منتشر کرد

دختر ۱۶ ساله عکسهای مستهجن خود را منتشر کرد
چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با تشریح ماجرای این پرونده گفت:
در پی اعلام این شکایت کارآگاهان وارد عمل شدند و به صورت پوششی محل قرار صوری دختر مذکور با ۲ جوان مورد ادعای وی را زیرنظر گرفتند.
وی اضافه کرد: طولی نکشید که کارآگاهان ۲ جوان کارگر را دستگیر کردند …

دختر ۱۶ ساله عکسهای مستهجن خود را منتشر کرد

چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با تشریح ماجرای این پرونده گفت:
در پی اعلام این شکایت کارآگاهان وارد عمل شدند و به صورت پوششی محل قرار صوری دختر مذکور با ۲ جوان مورد ادعای وی را زیرنظر گرفتند.
وی اضافه کرد: طولی نکشید که کارآگاهان ۲ جوان کارگر را دستگیر کردند …
دختر ۱۶ ساله عکسهای مستهجن خود را منتشر کرد

فروش بک لینک