دختری که با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!

دختری که با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!
چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.

دختری که با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!

چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس عنوان کرد: افرادی با سوء استفاده از تصاویر خصوصی من در شبکه اجتماعی تلگرام قصد دارند به زور مرا به محل قرار ملاقات حضوری بکشانند و تهدید کرده اند در صورتی که به خواسته آن ها توجه نکنم، تصاویرم را منتشر خواهند کرد.
دختری که با انتشار تصاویر مستهجن خود اخاذی می کرد!

فروش بک لینک