خواندن پیام های دریافتی با Audify Notification Reader

خواندن پیام های دریافتی با Audify Notification Reader
اگر مدیریت پیام های دریافتی هنگام گوش دادن موسیقی، یا مکالمه با هندزفری برایتان دشوار است، Audify Notification Reader می تواند پیام های دریافتی را به صورت صوتی برای شما بخواند.
موبنا – طبیعتا هیچ کاربری دوست ندارد که هنگام گوش دادن به موسیقی یا انجام مکالمه توسط هندزفری (به خصوص هنگام رانندگی)، پیام هایی را از تلگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی دریافت کند و مجبور به خواندن آن ها باشد. اما آنلاین بودن همیشگی و حضور گسترده در شبکه های اجتماعی این مشکل را نیز به همراه خواهد داشت و به ناچار، روزانه د …

خواندن پیام های دریافتی با Audify Notification Reader

اگر مدیریت پیام های دریافتی هنگام گوش دادن موسیقی، یا مکالمه با هندزفری برایتان دشوار است، Audify Notification Reader می تواند پیام های دریافتی را به صورت صوتی برای شما بخواند.
موبنا – طبیعتا هیچ کاربری دوست ندارد که هنگام گوش دادن به موسیقی یا انجام مکالمه توسط هندزفری (به خصوص هنگام رانندگی)، پیام هایی را از تلگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی دریافت کند و مجبور به خواندن آن ها باشد. اما آنلاین بودن همیشگی و حضور گسترده در شبکه های اجتماعی این مشکل را نیز به همراه خواهد داشت و به ناچار، روزانه د …
خواندن پیام های دریافتی با Audify Notification Reader

فروش بک لینک