خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع

خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع
رئیس اتحادیه طلا و جواهر فروشان استان همدان از برخورد با خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی خبر داد.
“مهدی غلامی” در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه این اتحادیه، بر عملکرد طلافروشان همدان نظارت کامل دارد، تصریح کرد: در حال حاضر معضلی جدیدی به نام خرید و فروش طلا در فضاهای تلگرام و اینترنت وجود داشته که افراد از این راه اقدام می کنند.
وی افزود: طی یک سال اخیر، دو مورد از این اقدامات پیگیری و به منشا آن که چند خانم بودند، تذکر داده شد.
غلامی اظهار کرد: همچنین در طی این مدت، به پنج مورد از زرگران همدان …

خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع

رئیس اتحادیه طلا و جواهر فروشان استان همدان از برخورد با خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی خبر داد.
“مهدی غلامی” در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه این اتحادیه، بر عملکرد طلافروشان همدان نظارت کامل دارد، تصریح کرد: در حال حاضر معضلی جدیدی به نام خرید و فروش طلا در فضاهای تلگرام و اینترنت وجود داشته که افراد از این راه اقدام می کنند.
وی افزود: طی یک سال اخیر، دو مورد از این اقدامات پیگیری و به منشا آن که چند خانم بودند، تذکر داده شد.
غلامی اظهار کرد: همچنین در طی این مدت، به پنج مورد از زرگران همدان …
خرید و فروش طلا در فضاهای مجازی ممنوع

خرید بک لینک