خرید و فروش جوراب بازیگران در تلگرام؟!+ تصاویر

خرید و فروش جوراب بازیگران در تلگرام؟!+ تصاویر
به گزارش لرسو و به نقل از هنرما ، اخیرا صفحاتی در فضای مجازی، اقدام به فروش جوراب بازیگران کرده اند.
مشخص نیست در این اقدام تا چه حد خود بایگران و هنرمندان دخیل باشند اما سکوت آنها در قبال تبلیغاتی این چنینی هرچند که غیر واقعی باشد، به دامن زدن شایعات و سوء استفاده از نام بازیگران کمک می کند.
اما واکنش کاربران در لحظه بسیار جالب بوده است و مثل بقیه اتفاقات جامعه، کاربران فضای مجازی آن را سریعا دستمایه طنز خود کرده اند.
با توجه به ناهنجاری های موجود در سینمای ایران و نبود نهاد نظارتی خاص برای …

خرید و فروش جوراب بازیگران در تلگرام؟!+ تصاویر

به گزارش لرسو و به نقل از هنرما ، اخیرا صفحاتی در فضای مجازی، اقدام به فروش جوراب بازیگران کرده اند.
مشخص نیست در این اقدام تا چه حد خود بایگران و هنرمندان دخیل باشند اما سکوت آنها در قبال تبلیغاتی این چنینی هرچند که غیر واقعی باشد، به دامن زدن شایعات و سوء استفاده از نام بازیگران کمک می کند.
اما واکنش کاربران در لحظه بسیار جالب بوده است و مثل بقیه اتفاقات جامعه، کاربران فضای مجازی آن را سریعا دستمایه طنز خود کرده اند.
با توجه به ناهنجاری های موجود در سینمای ایران و نبود نهاد نظارتی خاص برای …
خرید و فروش جوراب بازیگران در تلگرام؟!+ تصاویر

بک لینک رنک 1