خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران
خلیج فارس: واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.
رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش رکیک و …

خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران

خلیج فارس: واکنش تند کاربران شبکه های مجازی پس از شوخی رشید پور درباره تغییر عکس حساب های کاربری به پرچم ایران این مجری را مجبور به ترک فضای مجازی کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ رشیدپور گفته بود که اگر تصویر حساب کاربری تلگرام خود را به پرچم ایران تغییر ندهید حسابتان مسدود خواهد شد. البته این اقدام رشیدپور با واکنش بسیار بدی روبه رو شد، طوری که این مجری را به سمت خداحافظی از فضای مجازی سوق داد.
رشیدپور در آخرین پست خود در این باره نوشت : «نیمه شب است و من از خواندن این همه فحش رکیک و …
خداحافظی رضا رشیدپور از فضای مجازی به خاطر فحاشی کاربران

بک لینک