خاطره تلگرامی وزیر بهداشت از آیت الله واعظ طبسی

خاطره تلگرامی وزیر بهداشت از آیت الله واعظ طبسی
حسن قاضی زاده هاشمی در صفحه تلگرام خود به مناسبت چهلمین روز از درگذشت آیت الله واعظ طبسی، به بیان یکی از خاطره های خود با این مرجع عالی قدر پرداخت.

خاطره تلگرامی وزیر بهداشت از آیت الله واعظ طبسی

حسن قاضی زاده هاشمی در صفحه تلگرام خود به مناسبت چهلمین روز از درگذشت آیت الله واعظ طبسی، به بیان یکی از خاطره های خود با این مرجع عالی قدر پرداخت.
خاطره تلگرامی وزیر بهداشت از آیت الله واعظ طبسی

بک لینک رنک 1

bluray movie download