خاطره تلخی که هنوز هم در ذهنم مانده است

خاطره تلخی که هنوز هم در ذهنم مانده است
به گزارش جام نیـوز،حاج آقا قرائتی خاطره تلخی را از دوران کودکی خود در کانال تلگرام درس هایی از قران، منتشر کرد.
خاطره تلخ بدین شرح است:
 هفت ساله بودم که به یکى از مساجد کاشان رفتم، در صف اوّل نمازجماعت ایستاده بودم که پیرمردى مرا به عقب هل داد و گفت: بچه صف اوّل نمى ایستد! و این در حالى بود که با بى احترامى هم جایى را غصب کرد و هم ذهن کودکى را نسبت به نماز و مسجد مکدر کرد.
پس از گذشت سال ها هنوز آن خاطره تلخ در ذهنم مانده است.
1059

خاطره تلخی که هنوز هم در ذهنم مانده است

به گزارش جام نیـوز،حاج آقا قرائتی خاطره تلخی را از دوران کودکی خود در کانال تلگرام درس هایی از قران، منتشر کرد.
خاطره تلخ بدین شرح است:
 هفت ساله بودم که به یکى از مساجد کاشان رفتم، در صف اوّل نمازجماعت ایستاده بودم که پیرمردى مرا به عقب هل داد و گفت: بچه صف اوّل نمى ایستد! و این در حالى بود که با بى احترامى هم جایى را غصب کرد و هم ذهن کودکى را نسبت به نماز و مسجد مکدر کرد.
پس از گذشت سال ها هنوز آن خاطره تلخ در ذهنم مانده است.
1059
خاطره تلخی که هنوز هم در ذهنم مانده است

بک لینک