حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر و جمعی از مسئولان/ مقام معظم رهبری:مسئولان دولتی را دایماً به افزایش ارتباطات تشویق می کنم

حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر و جمعی از مسئولان/ مقام معظم رهبری:مسئولان دولتی را دایماً به افزایش ارتباطات تشویق می کنم
مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 95/01/24 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این حاشیه نگاری به شرح ذیل است :
سه شنبه گذشته (24 فروردین 95) جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند؛جلسه ای صمیمی و شیرین بود و آقا بحثهای مهمّی مطرح کردند که مخاطب آنها فقط حاضران در جلسه نبودند؛ با توجه به اینکه گزارش رسمی از این دیدار منتشر نشد و یکی از روزنامه ها نیز …

حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر و جمعی از مسئولان/ مقام معظم رهبری:مسئولان دولتی را دایماً به افزایش ارتباطات تشویق می کنم

مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 95/01/24 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این حاشیه نگاری به شرح ذیل است :
سه شنبه گذشته (24 فروردین 95) جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند؛جلسه ای صمیمی و شیرین بود و آقا بحثهای مهمّی مطرح کردند که مخاطب آنها فقط حاضران در جلسه نبودند؛ با توجه به اینکه گزارش رسمی از این دیدار منتشر نشد و یکی از روزنامه ها نیز …
حاشیه نگاری از دیدار صمیمی رهبر و جمعی از مسئولان/ مقام معظم رهبری:مسئولان دولتی را دایماً به افزایش ارتباطات تشویق می کنم

خرید بک لینک

فانتزی