جلب کودک 5 ساله

جلب کودک 5 ساله
فرناز استادنوبری
«جلب کودک 5 ساله به علت آسیب رساندن غیر عمدی به همبازی اش»؛ خبر همان اندازه به سرعت در گروه های تلگرام دست به دست می شد که غیرمنتظره و عجیب بود. شاید بعضی ها اول فکر کردند شایعه است و صحت ندارد، اما سرانجام خبر تایید شد و این ماجرا را در حالی از مسئولان استان لرستان پیگیر شدیم که گفته می شود رئیس کل دادگستری استان با این حکم مخالفت کرده و مانع از ورود امیرمحمد 5 ساله به کانون اصلاح و تربیت شده است. این در حالی است که خانواده این پسر خردسال محکوم به پرداخت دیه شده اند.
مدیرعامل ستاد …

جلب کودک 5 ساله

فرناز استادنوبری
«جلب کودک 5 ساله به علت آسیب رساندن غیر عمدی به همبازی اش»؛ خبر همان اندازه به سرعت در گروه های تلگرام دست به دست می شد که غیرمنتظره و عجیب بود. شاید بعضی ها اول فکر کردند شایعه است و صحت ندارد، اما سرانجام خبر تایید شد و این ماجرا را در حالی از مسئولان استان لرستان پیگیر شدیم که گفته می شود رئیس کل دادگستری استان با این حکم مخالفت کرده و مانع از ورود امیرمحمد 5 ساله به کانون اصلاح و تربیت شده است. این در حالی است که خانواده این پسر خردسال محکوم به پرداخت دیه شده اند.
مدیرعامل ستاد …
جلب کودک 5 ساله

بک لینک رنک 3

موسیقی