جزئیات ارتباط تلگرام با وزارت ارتباطات ایران در رابطه با فیلتر کانال های غیراخلاقی از زبان وزیر

جزئیات ارتباط تلگرام با وزارت ارتباطات ایران در رابطه با فیلتر کانال های غیراخلاقی از زبان وزیر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در حاشیه ی همایش اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ICT به خبرنگاران اعلام کرد که تلگرام همکاری مناسبی در زمینه ی فیلترینگ کانال های غیراخلاقی و مستهجن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. برای اطلاع از جزئیات ارتباط تلگرام با وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات همراه زومیت  باشید.

جزئیات ارتباط تلگرام با وزارت ارتباطات ایران در رابطه با فیلتر کانال های غیراخلاقی از زبان وزیر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در حاشیه ی همایش اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ICT به خبرنگاران اعلام کرد که تلگرام همکاری مناسبی در زمینه ی فیلترینگ کانال های غیراخلاقی و مستهجن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. برای اطلاع از جزئیات ارتباط تلگرام با وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات همراه زومیت  باشید.
جزئیات ارتباط تلگرام با وزارت ارتباطات ایران در رابطه با فیلتر کانال های غیراخلاقی از زبان وزیر

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان