تکذیب شایعه درگذشت استاد فرشچیان

تکذیب شایعه درگذشت استاد فرشچیان
به گزارش اتاق نیوز، طی ساعات گذشته اخباری در فضای شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام دال بر درگذشت استاد پرآوازه هنر ایران محمود فرشچیان منتشر شده است که طبق بررسی های انجام شده توسط اتاق خبر همه آنها شایعه بوده و تکذیب می گردد و خوشبختانه ایشان در صحت و سلامت کامل به سر می برند. متن این پیامک نادرست و شایعه در زیر می آید:

به نظر می رسد شایعه سازان اینبار به مناسبت روز سیزدهم فروردین و متاثر از سنت جدیدی بنام “دروغ سیزده” چنین شایعه ای را ساخته و پرداخته اند.

تکذیب شایعه درگذشت استاد فرشچیان

به گزارش اتاق نیوز، طی ساعات گذشته اخباری در فضای شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام دال بر درگذشت استاد پرآوازه هنر ایران محمود فرشچیان منتشر شده است که طبق بررسی های انجام شده توسط اتاق خبر همه آنها شایعه بوده و تکذیب می گردد و خوشبختانه ایشان در صحت و سلامت کامل به سر می برند. متن این پیامک نادرست و شایعه در زیر می آید:

به نظر می رسد شایعه سازان اینبار به مناسبت روز سیزدهم فروردین و متاثر از سنت جدیدی بنام “دروغ سیزده” چنین شایعه ای را ساخته و پرداخته اند.
تکذیب شایعه درگذشت استاد فرشچیان

خرید بک لینک