تلگرام کانال های غیر اخلاقی را مسدود کرد

تلگرام کانال های غیر اخلاقی را مسدود کرد
کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانالها و ربات ها ممنوع است.

تلگرام کانال های غیر اخلاقی را مسدود کرد

کارت زرد تلگرام فقط یکبار است و درصورت تکرار و گزارش مجدد کاربران، آن کانال برای همیشه مسدود خواهد شد. تلگرام در قوانین خود ذکر کرده که محتویات مستهجن و غیراخلاقی بطورکلی در کانالها و ربات ها ممنوع است.
تلگرام کانال های غیر اخلاقی را مسدود کرد

بک لینک