تلگرام نزدیک به ۵۰ کانال ایرانی را مسدود کرد

تلگرام نزدیک به ۵۰ کانال ایرانی را مسدود کرد
به گزارش قدس آنلاین و به نقل از مهر، تلگرام نزدیک به 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند و اعضایشان غیرواقعی بودند را مسدود کرد.
تلگرام طی دیروز و امروز نزدیک به 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی و مستهجن داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که مختوای خود را پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد می یابند. در کانال هایی تلگرام فیلتر کرده کاربران با این پیام مواجه می شوند

تلگرام نزدیک به ۵۰ کانال ایرانی را مسدود کرد

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از مهر، تلگرام نزدیک به 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی داشتند و اعضایشان غیرواقعی بودند را مسدود کرد.
تلگرام طی دیروز و امروز نزدیک به 50 کانال ایرانی که تبلیغات غیراخلاقی و مستهجن داشتند را مسدود کرده و به آنها فرصت پالایش داده است. این کانالها که فعالیتشان اکثرا اجتماعی یا سرگرمی است درصورتی که مختوای خود را پالایش کنند اجازه فعالیت مجدد می یابند. در کانال هایی تلگرام فیلتر کرده کاربران با این پیام مواجه می شوند
تلگرام نزدیک به ۵۰ کانال ایرانی را مسدود کرد

بک لینک