تلگرام به روزرسانی مهمی برای API روبات های خود منتشر کرد

تلگرام به روزرسانی مهمی برای API روبات های خود منتشر کرد
تلگرام با به روزرسانی API مخصوص روبات هایش به ورژن ٢.٠، قابلیت های ارزشمندی به آن اضافه کرده که پشتیبانی از کیبوردهای Inline، ابزار مدیریت گروه ها و گسترش طیف فرمت های پشتیبانی شونده در روبات ها از مهم ترین آن ها هستند. تلگرام برای نخستین بار، خبر ارائه این به روزرسانی را پیش از برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان F٨ فیس بوک در روزهای پایانی هفته گذشته رسانه ای کرد.
کیبوردهای Inline هم در حالت چت و هم در حالت برنامه نویسی دردسترسی هستند. آن ها در پنجره گفتگو پیامی نمی فرستند، بلکه در عوض در نقش پشتیبان دکمه …

تلگرام به روزرسانی مهمی برای API روبات های خود منتشر کرد

تلگرام با به روزرسانی API مخصوص روبات هایش به ورژن ٢.٠، قابلیت های ارزشمندی به آن اضافه کرده که پشتیبانی از کیبوردهای Inline، ابزار مدیریت گروه ها و گسترش طیف فرمت های پشتیبانی شونده در روبات ها از مهم ترین آن ها هستند. تلگرام برای نخستین بار، خبر ارائه این به روزرسانی را پیش از برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان F٨ فیس بوک در روزهای پایانی هفته گذشته رسانه ای کرد.
کیبوردهای Inline هم در حالت چت و هم در حالت برنامه نویسی دردسترسی هستند. آن ها در پنجره گفتگو پیامی نمی فرستند، بلکه در عوض در نقش پشتیبان دکمه …
تلگرام به روزرسانی مهمی برای API روبات های خود منتشر کرد

بک لینک رنک 4

استخدام