تغییر تیتراژ ابتدایی «ماه عسل»

تغییر تیتراژ ابتدایی «ماه عسل»
برنامه « ماه عسل » در کانال تلگرام خود خبر داد، همزمان با لیالی قدر و ایام سوگواری برای أمیرالمؤمنین(ع) ، تیتراژ ابتدایی اش را از امشب تغییر می دهد و میزبان صدای محمد علیزاده، خواننده پاپ است.

تغییر تیتراژ ابتدایی «ماه عسل»

برنامه « ماه عسل » در کانال تلگرام خود خبر داد، همزمان با لیالی قدر و ایام سوگواری برای أمیرالمؤمنین(ع) ، تیتراژ ابتدایی اش را از امشب تغییر می دهد و میزبان صدای محمد علیزاده، خواننده پاپ است.
تغییر تیتراژ ابتدایی «ماه عسل»

90ورزشی