تعهدات کاغذی برجام که اجرایی نمی شوند

تعهدات کاغذی برجام که اجرایی نمی شوند
به گزارش وعده صادق به نقل از مشرق، مهدی محمدی با اشاره به اظهارات اخیر درباره باز شدن یا باز نشدن سوئیفت که آخرین مورد آن پیش از سفر لغوشده رئیس جمهور به اتریش و از سوی مقامات این کشور (درباره باز نشدن سوئیفت) مطرح شده بود، در کانال تلگرام خود نوشت: مشکل سوئیفت مشهور […]

تعهدات کاغذی برجام که اجرایی نمی شوند

به گزارش وعده صادق به نقل از مشرق، مهدی محمدی با اشاره به اظهارات اخیر درباره باز شدن یا باز نشدن سوئیفت که آخرین مورد آن پیش از سفر لغوشده رئیس جمهور به اتریش و از سوی مقامات این کشور (درباره باز نشدن سوئیفت) مطرح شده بود، در کانال تلگرام خود نوشت: مشکل سوئیفت مشهور […]
تعهدات کاغذی برجام که اجرایی نمی شوند

فروش بک لینک