تصاویر هوایی از سیل دزفول

تصاویر هوایی از سیل دزفول
تصاویر هوایی از وقوع سیل و آبگرفتگی در دزفول – خوزستان
سیل در حوزه دز خسارات زیادی را به شهرهای شمالی استان خوزستان وارد کرد.
دو روز پس از گذشت این سیل آب عظیم، همچنان در حال حرکت به سمت کارون است و در شهرهای مختلف استان از شمال تا مرکز و جنوب خوزستان حالت آماده باش صادر شده است.

تصاویر هوایی از وقوع سیل و آبگرفتگی در دزفول – خوزستان / عکس: محمد مهدی کمال – ایسنا

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

تصاویر هوایی از سیل دزفول

تصاویر هوایی از وقوع سیل و آبگرفتگی در دزفول – خوزستان
سیل در حوزه دز خسارات زیادی را به شهرهای شمالی استان خوزستان وارد کرد.
دو روز پس از گذشت این سیل آب عظیم، همچنان در حال حرکت به سمت کارون است و در شهرهای مختلف استان از شمال تا مرکز و جنوب خوزستان حالت آماده باش صادر شده است.

تصاویر هوایی از وقوع سیل و آبگرفتگی در دزفول – خوزستان / عکس: محمد مهدی کمال – ایسنا

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
تصاویر هوایی از سیل دزفول

فروش بک لینک

بازی