«ترک» سد دز تکذیب شد

«ترک» سد دز تکذیب شد
از روز پنجشنبه گذشته که اخبار وقوع سیل در چند استان منتشر شد، کاربران تلگرام هم دست به کار شدند و خبرهایی را دست به دست کردند که مسئولان را وادار به تکذیب سریع خبرها کرد.

«ترک» سد دز تکذیب شد

از روز پنجشنبه گذشته که اخبار وقوع سیل در چند استان منتشر شد، کاربران تلگرام هم دست به کار شدند و خبرهایی را دست به دست کردند که مسئولان را وادار به تکذیب سریع خبرها کرد.
«ترک» سد دز تکذیب شد

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ