تحلیل رویدادها

تحلیل رویدادها
برجام فرصت است یا راه حل؟!
 به گزارش مشرق، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت: تا دیروز آقای رئیس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است – که به محض حصول معجزه خواهد کرد- اما امروز در بهترین حالت می گوید برجام تنها یک ” فرصت” است؛ و این یعنی ملت تا اطلاع ثانوی خیلی امید نداشته باشند چیزی گیرشان بیاید. ٤ ماه است که آقای روحانی می خواهد به لطایف الحیل به مردم بفهماند هنوز کارهای دیگری از جنس برجام باقی مانده اما هرگز صریح و صادقانه نگفته که چه در سر دارد: مذاکره با عربستان، رواب …

تحلیل رویدادها

برجام فرصت است یا راه حل؟!
 به گزارش مشرق، مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت: تا دیروز آقای رئیس جمهور می گفت توافق هسته ای یک “راه حل” است – که به محض حصول معجزه خواهد کرد- اما امروز در بهترین حالت می گوید برجام تنها یک ” فرصت” است؛ و این یعنی ملت تا اطلاع ثانوی خیلی امید نداشته باشند چیزی گیرشان بیاید. ٤ ماه است که آقای روحانی می خواهد به لطایف الحیل به مردم بفهماند هنوز کارهای دیگری از جنس برجام باقی مانده اما هرگز صریح و صادقانه نگفته که چه در سر دارد: مذاکره با عربستان، رواب …
تحلیل رویدادها

خرید بک لینک