تاریخ، شمشیر دولبه

تاریخ، شمشیر دولبه
به گزارش گروهخبر خبرگزاری برنا، علی لاریجانی متنی در کانال رسمی تلگرام خود به شرح زیر منتشر کرد:
«تاریخ شمشیر دو لبه
اومبرتو اکو فیلسوف و نویسنده ایتالیایی در کتاب “فاشیسم ابدی” مطلبی تحت عنوان ارتجاع در دنیای پست مدرن دارد که جالب است:
… «از یاد نبریم که دنیای اسلام، مردانی چون ابن سینا به جهان داد که در بخارا نزدیک افغانستان فعلی به دنیا آمد و مسلمان هایی مثل ابن رشد، کندی، ابن باجه، ابن طفیل، ابن خلدون به دنیا عرضه کردند که ابن خلدون را غربی ها پدر علوم اجتماعی می دانند.»
…. «عرب های مسلمان …

تاریخ، شمشیر دولبه

به گزارش گروهخبر خبرگزاری برنا، علی لاریجانی متنی در کانال رسمی تلگرام خود به شرح زیر منتشر کرد:
«تاریخ شمشیر دو لبه
اومبرتو اکو فیلسوف و نویسنده ایتالیایی در کتاب “فاشیسم ابدی” مطلبی تحت عنوان ارتجاع در دنیای پست مدرن دارد که جالب است:
… «از یاد نبریم که دنیای اسلام، مردانی چون ابن سینا به جهان داد که در بخارا نزدیک افغانستان فعلی به دنیا آمد و مسلمان هایی مثل ابن رشد، کندی، ابن باجه، ابن طفیل، ابن خلدون به دنیا عرضه کردند که ابن خلدون را غربی ها پدر علوم اجتماعی می دانند.»
…. «عرب های مسلمان …
تاریخ، شمشیر دولبه

بک لینک رنک 8