بودجه شبکه ملی اطلاعات را شخصا پیگیری می کنم/ تلگرام نمایند ه ای در ایران ندارد

بودجه شبکه ملی اطلاعات را شخصا پیگیری می کنم/ تلگرام نمایند ه ای در ایران ندارد
وزیر ارتباطات گفت: آمادگی کامل دارم تا موارد بودجه ای شبکه ملی اطلاعات را شخصا پیگیری کنم زیرا این پروژه مهم ترین سوژه وزارت ارتباطات است.

بودجه شبکه ملی اطلاعات را شخصا پیگیری می کنم/ تلگرام نمایند ه ای در ایران ندارد

وزیر ارتباطات گفت: آمادگی کامل دارم تا موارد بودجه ای شبکه ملی اطلاعات را شخصا پیگیری کنم زیرا این پروژه مهم ترین سوژه وزارت ارتباطات است.
بودجه شبکه ملی اطلاعات را شخصا پیگیری می کنم/ تلگرام نمایند ه ای در ایران ندارد

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی