بعیدی نژاد: پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

بعیدی نژاد: پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه با بیان این که با توافق هسته ای روند کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است گفت: در سه ماهه بعد از اجرای برجام، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حدود 3.5 میلیارد دلار رسیده است. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در کانال تلگرام خود با اشاره به گزارش آنکتاد درباره کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 در ایران نوشت : گزارش آنکتاد یا همان “کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل” در خصوص کاهش سرمایه …

بعیدی نژاد: پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه با بیان این که با توافق هسته ای روند کند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران معکوس شده است گفت: در سه ماهه بعد از اجرای برجام، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حدود 3.5 میلیارد دلار رسیده است. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در کانال تلگرام خود با اشاره به گزارش آنکتاد درباره کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 در ایران نوشت : گزارش آنکتاد یا همان “کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل” در خصوص کاهش سرمایه …
بعیدی نژاد: پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

عکس