برندگان گوشی هوشمند در کانال های تلگرام

برندگان گوشی هوشمند در کانال های تلگرام
به گزارش ” رویکرد “؛ نرم افزار ارتباطی و پیام سان تلگرام در حال حاضر از برنامه های محبوب در میان ایرانی ها است.
حال مدیران صفحات به ظاهر آفیشال برای جذب هرچه بیشتر اد لیست های خود، با اقدام به فریب کاربران، آن ها را به بهانه « اعطای جوایز نفیس به افرادی که تعداد بیشتری از دوستان خود را به صفحه اضافه کند» فریب می دهند، که در واقع هدف اصلی صفحات کسب درآمد از ارسال پیام های تبلیغاتی است.
این مدیران حتی برای واقعی نشان دادن فعالیت شان اقدام به نظر دهی گسترده در صفحات خود می کنند تا با قانع کردن کاربران …

برندگان گوشی هوشمند در کانال های تلگرام

به گزارش ” رویکرد “؛ نرم افزار ارتباطی و پیام سان تلگرام در حال حاضر از برنامه های محبوب در میان ایرانی ها است.
حال مدیران صفحات به ظاهر آفیشال برای جذب هرچه بیشتر اد لیست های خود، با اقدام به فریب کاربران، آن ها را به بهانه « اعطای جوایز نفیس به افرادی که تعداد بیشتری از دوستان خود را به صفحه اضافه کند» فریب می دهند، که در واقع هدف اصلی صفحات کسب درآمد از ارسال پیام های تبلیغاتی است.
این مدیران حتی برای واقعی نشان دادن فعالیت شان اقدام به نظر دهی گسترده در صفحات خود می کنند تا با قانع کردن کاربران …
برندگان گوشی هوشمند در کانال های تلگرام

فروش بک لینک