این روزها کاربران مثل قبل به فیس بوک سر نمی زنند! / زاکربرگ نگران است

این روزها کاربران مثل قبل به فیس بوک سر نمی زنند! / زاکربرگ نگران است
به گزارش خبرآنلاین، چهره اندیشناک زاکر برگ و
مدیران زیردستش دیدنی است که با خواندن گزارش های جدید آماری در The Informatio و Bloomberg بیش ازپیش نگران شده اند.
البته این بدان معنا نیست که لشگر ۱ میلیاردی فیس بوکی ها
کلاً با این شبکه قهر کرده اند اما ظاهراً کاربران اپلیکیشن های راحت تر و ساده تری
را به جای فیس بوک برای به اشتراک گذاری پیداکرده و به آن انس پیداکرده اند.
اسنپ چت، واتس اپ (که متعلق به خود فیس بوک است)
و یا تلگرام و … آلترناتیوهایی هستند که باعث شده تا کاربران از فیس بوک روی گردان

این روزها کاربران مثل قبل به فیس بوک سر نمی زنند! / زاکربرگ نگران است

به گزارش خبرآنلاین، چهره اندیشناک زاکر برگ و
مدیران زیردستش دیدنی است که با خواندن گزارش های جدید آماری در The Informatio و Bloomberg بیش ازپیش نگران شده اند.
البته این بدان معنا نیست که لشگر ۱ میلیاردی فیس بوکی ها
کلاً با این شبکه قهر کرده اند اما ظاهراً کاربران اپلیکیشن های راحت تر و ساده تری
را به جای فیس بوک برای به اشتراک گذاری پیداکرده و به آن انس پیداکرده اند.
اسنپ چت، واتس اپ (که متعلق به خود فیس بوک است)
و یا تلگرام و … آلترناتیوهایی هستند که باعث شده تا کاربران از فیس بوک روی گردان

این روزها کاربران مثل قبل به فیس بوک سر نمی زنند! / زاکربرگ نگران است

خرید بک لینک