اپلیکیشنی جالب برای گروه یابی در تلگرام + دانلود

اپلیکیشنی جالب برای گروه یابی در تلگرام + دانلود
اتاق خبر 24 : 
خیلی از دوستانم همیشه از من می پرسیدند گروه داری من و بندازی توش؟ و این تبدیل به یک سوال کلیشه ای شده بود.  همه ما در گرو ها و کانال هایی که علاقه داریم عضو نمیشویم چون نمیتوانیم آن کانال یا گروه مورد علاقه را پیدا کنیم پس مجبور میشویم در کانال و گروه هایی که به ما معرفی میشه عضو بشیم.

باید بگم دیگر تمام شد. حالا وقتش است خودت گروه یا کانال مورد علاقه ات را انتخاب کنی.
میخوای در یک کانال پزشکی باشی؟ یاتکنولوژی؟ یا ادبی؟ یا خبری؟ و یا سرگرمی و شاید هم دانلود…  دنبال هرچی که باشی …

اپلیکیشنی جالب برای گروه یابی در تلگرام + دانلود

اتاق خبر 24 : 
خیلی از دوستانم همیشه از من می پرسیدند گروه داری من و بندازی توش؟ و این تبدیل به یک سوال کلیشه ای شده بود.  همه ما در گرو ها و کانال هایی که علاقه داریم عضو نمیشویم چون نمیتوانیم آن کانال یا گروه مورد علاقه را پیدا کنیم پس مجبور میشویم در کانال و گروه هایی که به ما معرفی میشه عضو بشیم.

باید بگم دیگر تمام شد. حالا وقتش است خودت گروه یا کانال مورد علاقه ات را انتخاب کنی.
میخوای در یک کانال پزشکی باشی؟ یاتکنولوژی؟ یا ادبی؟ یا خبری؟ و یا سرگرمی و شاید هم دانلود…  دنبال هرچی که باشی …
اپلیکیشنی جالب برای گروه یابی در تلگرام + دانلود

فروش بک لینک