انتقام عجیب از نوعروس خیانت کار/پایان بازی با احساسات یک جوان!/دوباره پای تلگرام درمیان است!

انتقام عجیب از نوعروس خیانت کار/پایان بازی با احساسات یک جوان!/دوباره پای تلگرام درمیان است!
مرد جوان 27 ساله صبح یک روز کاری به واحد مشاوره کلانتری مراجعه کرد. این جوان عنوان می کرد که در سن 25 سالگی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران قبول شدم و برای ادامه تحصیل به این شهر بزرگ رفتم.
وی ادامه داد؛ حدود 8 ماه از رفتنم به دانشگاه می گذشت که با ورود به یک گروه مجازی با دختری آشنا شدم.دلارام نام دختری بود که در فضای مجازی با او آشنا شده بودم.دلارام دختر عموی یکی از همکلاسی هایم بود که از طریق او وارد گروه تلگرامی ما شده بود.
در ابتدای آشنایی مان، دلارام خود را دانشجو کارشناسی ارشد در رشته تحصیل …

انتقام عجیب از نوعروس خیانت کار/پایان بازی با احساسات یک جوان!/دوباره پای تلگرام درمیان است!

مرد جوان 27 ساله صبح یک روز کاری به واحد مشاوره کلانتری مراجعه کرد. این جوان عنوان می کرد که در سن 25 سالگی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران قبول شدم و برای ادامه تحصیل به این شهر بزرگ رفتم.
وی ادامه داد؛ حدود 8 ماه از رفتنم به دانشگاه می گذشت که با ورود به یک گروه مجازی با دختری آشنا شدم.دلارام نام دختری بود که در فضای مجازی با او آشنا شده بودم.دلارام دختر عموی یکی از همکلاسی هایم بود که از طریق او وارد گروه تلگرامی ما شده بود.
در ابتدای آشنایی مان، دلارام خود را دانشجو کارشناسی ارشد در رشته تحصیل …
انتقام عجیب از نوعروس خیانت کار/پایان بازی با احساسات یک جوان!/دوباره پای تلگرام درمیان است!

ganool review