انتقام تلگرامی از خانم استاد

انتقام تلگرامی از خانم استاد
چندی قبل استاد زن یکی از مراکز آموزشی با حضور در پلیس فتای خراسان رضوی با طرح شکایتی مدعی شد، مدتی است از سوی فردی ناشناس از طریق تلگرام پیام ها و مطالب غیراخلاقی دریافت می کند که این ماجرا به بروز مشکلاتی برای وی و بر هم خوردن آرامش خانواده اش منجر شده است .
با توجه به اظهارات این زن، کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات برای دستگیری مزاحم تلگرامی را آغاز کردند تا این که ردپای دختری جوان در این باره به دست آمد و او چند روز پیش بازداشت شد.
این دختر جوان در تحقیقات اولیه پلیس فتا منکر هرگونه ارتباطی با …

انتقام تلگرامی از خانم استاد

چندی قبل استاد زن یکی از مراکز آموزشی با حضور در پلیس فتای خراسان رضوی با طرح شکایتی مدعی شد، مدتی است از سوی فردی ناشناس از طریق تلگرام پیام ها و مطالب غیراخلاقی دریافت می کند که این ماجرا به بروز مشکلاتی برای وی و بر هم خوردن آرامش خانواده اش منجر شده است .
با توجه به اظهارات این زن، کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات برای دستگیری مزاحم تلگرامی را آغاز کردند تا این که ردپای دختری جوان در این باره به دست آمد و او چند روز پیش بازداشت شد.
این دختر جوان در تحقیقات اولیه پلیس فتا منکر هرگونه ارتباطی با …
انتقام تلگرامی از خانم استاد

خرید بک لینک