اعلام نتایج مسابقات «تواشیح، ابتهال، دعا خوانی و اذان» ۲۵ روز پس از رقابت ها+جدول نتایج

اعلام نتایج مسابقات «تواشیح، ابتهال، دعا خوانی و اذان» ۲۵ روز پس از رقابت ها+جدول نتایج
نتایج مسابقات سراسری تواشیح، ابتهال، دعا خوانی و اذان درحالی که قرار بود اواخر فروردین و در آیین اختتامیه مسابقات اعلام شود برروی کانال تلگرام مسابقات قرآن قرار گرفت.

اعلام نتایج مسابقات «تواشیح، ابتهال، دعا خوانی و اذان» ۲۵ روز پس از رقابت ها+جدول نتایج

نتایج مسابقات سراسری تواشیح، ابتهال، دعا خوانی و اذان درحالی که قرار بود اواخر فروردین و در آیین اختتامیه مسابقات اعلام شود برروی کانال تلگرام مسابقات قرآن قرار گرفت.
اعلام نتایج مسابقات «تواشیح، ابتهال، دعا خوانی و اذان» ۲۵ روز پس از رقابت ها+جدول نتایج

بک لینک