اظهارات مدیر کانال جنجالی همسریابی

اظهارات مدیر کانال جنجالی همسریابی
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مسئله اصلا پیچیده نیست. می خواهند ازدواج کنند، برای همین اعتماد می کنند و دست به هر راهی می زنند تا نیمه گمشده شان را پیدا کنند. حالا هم یک گروه تلگرام ی که این روزها سر و صدای بسیاری به پا کرده، درست و غلط باعث و بانی این کار است.

اظهارات مدیر کانال جنجالی همسریابی

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مسئله اصلا پیچیده نیست. می خواهند ازدواج کنند، برای همین اعتماد می کنند و دست به هر راهی می زنند تا نیمه گمشده شان را پیدا کنند. حالا هم یک گروه تلگرام ی که این روزها سر و صدای بسیاری به پا کرده، درست و غلط باعث و بانی این کار است.
اظهارات مدیر کانال جنجالی همسریابی

بک لینک