اصابت خمپاره به اصلاندوز تکذیب شد

اصابت خمپاره به اصلاندوز تکذیب شد
ارس تبار در این مورد نوشت: در جریان درگیری در منطقه مورد مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، یک گلوله خمپاره بعد از اصابت به حیاط یکی از منازل مسکونی در روستای قورتلجه سفلی قلی بیگلو از توابع شهرستان خداآفرین منفجر شد که باعث آسیب دیدن این خانه و شکسته شدن شیشه های خانه های مجاور شد، اما خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت.
بدنبال این اتفاق خبر اصابت گلوله خمپاره به مراسم جشن عروسی در شهر اصلاندوز و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی از مردم،به سرعت در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام منتشر شد.
اما این خبر …

اصابت خمپاره به اصلاندوز تکذیب شد

ارس تبار در این مورد نوشت: در جریان درگیری در منطقه مورد مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان، یک گلوله خمپاره بعد از اصابت به حیاط یکی از منازل مسکونی در روستای قورتلجه سفلی قلی بیگلو از توابع شهرستان خداآفرین منفجر شد که باعث آسیب دیدن این خانه و شکسته شدن شیشه های خانه های مجاور شد، اما خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت.
بدنبال این اتفاق خبر اصابت گلوله خمپاره به مراسم جشن عروسی در شهر اصلاندوز و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن تعدادی از مردم،به سرعت در شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام منتشر شد.
اما این خبر …
اصابت خمپاره به اصلاندوز تکذیب شد

خرید بک لینک