از وایبر تا تلگرام/ پیامک بازنده رقابت با اپلیکیشن ها

از وایبر تا تلگرام/ پیامک بازنده رقابت با اپلیکیشن ها
سال ۹۴ بی تردید سال قدرت شبکه های اجتماعی در کشور بود و کاربران ایرانی اپلیکیشن های موبایلی را برای تبادل اطلاعات، به پیامک و مکالمه ترجیح دادند. استقبال کاربران ایرانی از خدمات اپلیکیشن شبکه های اجتماعی …

از وایبر تا تلگرام/ پیامک بازنده رقابت با اپلیکیشن ها

سال ۹۴ بی تردید سال قدرت شبکه های اجتماعی در کشور بود و کاربران ایرانی اپلیکیشن های موبایلی را برای تبادل اطلاعات، به پیامک و مکالمه ترجیح دادند. استقبال کاربران ایرانی از خدمات اپلیکیشن شبکه های اجتماعی …
از وایبر تا تلگرام/ پیامک بازنده رقابت با اپلیکیشن ها

بک لینک