احمدی نژاد: این ها هر کار بکنند انقلابی اند و دیگران را به منحرف بودن متهم می کنند/با تلگرام همه مردم دارای قدرت سیاسی هستند+ گزارش تصویری

احمدی نژاد: این ها هر کار بکنند انقلابی اند و دیگران را به منحرف بودن متهم می کنند/با تلگرام همه مردم دارای قدرت سیاسی هستند+ گزارش تصویری
مازندمجلس: محمود احمدی نژاد با حضور در یادواره شهدای حرم در مصلای آمل با حضور پرشمار طرفداران دولت بهار مواجه شد. بسیاری از طرفداران محمود احمدی نژاد این حضور را سرآغاز فعالیت های انتخاباتی وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 می دانند

احمدی نژاد: این ها هر کار بکنند انقلابی اند و دیگران را به منحرف بودن متهم می کنند/با تلگرام همه مردم دارای قدرت سیاسی هستند+ گزارش تصویری

مازندمجلس: محمود احمدی نژاد با حضور در یادواره شهدای حرم در مصلای آمل با حضور پرشمار طرفداران دولت بهار مواجه شد. بسیاری از طرفداران محمود احمدی نژاد این حضور را سرآغاز فعالیت های انتخاباتی وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 می دانند
احمدی نژاد: این ها هر کار بکنند انقلابی اند و دیگران را به منحرف بودن متهم می کنند/با تلگرام همه مردم دارای قدرت سیاسی هستند+ گزارش تصویری

بک لینک رنک 5