احمدی نژاد اشتباه موسوی را مرتکب می شود؟!

احمدی نژاد اشتباه موسوی را مرتکب می شود؟!
به گزارش پارس نیوز ،
میثم تولایی، روزنامه نگار، در کانال  تلگرام  خود نوشت:
شدت گرفتن حضور احمدی نژاد در محافل عمومی و برپایی نمایش های جالب از سوی طرفداران وی برای روایت یک نوع بیعت دوباره از جانب مردم با رئیس دولت های نهم و دهم هم نمی تواند من را متقاعد کند که فردی با زیرکی او می خواهد همان اشتباه میرحسین موسوی را تکرار کند.
محمود احمدی نژاد به خوبی می داند که آمدنش در سال 96 و رقابت با رئیس کنونی دولت مترادف است با مرگ حتمی وی در عالم سیاست و مسئولیت و این عجله ی در رسیدن به قدرت یعنی همان …

احمدی نژاد اشتباه موسوی را مرتکب می شود؟!

به گزارش پارس نیوز ،
میثم تولایی، روزنامه نگار، در کانال  تلگرام  خود نوشت:
شدت گرفتن حضور احمدی نژاد در محافل عمومی و برپایی نمایش های جالب از سوی طرفداران وی برای روایت یک نوع بیعت دوباره از جانب مردم با رئیس دولت های نهم و دهم هم نمی تواند من را متقاعد کند که فردی با زیرکی او می خواهد همان اشتباه میرحسین موسوی را تکرار کند.
محمود احمدی نژاد به خوبی می داند که آمدنش در سال 96 و رقابت با رئیس کنونی دولت مترادف است با مرگ حتمی وی در عالم سیاست و مسئولیت و این عجله ی در رسیدن به قدرت یعنی همان …
احمدی نژاد اشتباه موسوی را مرتکب می شود؟!

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید