آیت الله علم الهدی: بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

آیت الله علم الهدی: بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت
آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد گفت:
* امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام 22 میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
* نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد
* در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با انواع دروغ ها مورد تهمت و …

آیت الله علم الهدی: بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد گفت:
* امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام 22 میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
* نابه کارترین توطئه های دشمن در فضای انتخابات از طریق تلگرام به وجود آمد
* در زمان انتخابات محتوای مجرمانه کانال های تلگرام مفاسد بسیاری را به وجود آورد و بزرگان نظام ما را با انواع دروغ ها مورد تهمت و …
آیت الله علم الهدی: بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

بک لینک رنک 7