آموزش خانواده ها از طریق تلگرام

آموزش خانواده ها از طریق تلگرام
معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: علاوه بر استفاده از سامانه پیامکی 101 برای ارایه آموزش هایی به زنان و خانواده ها،کانال تلگرامی «جامعه ای آگاه» و پورتال 101 را برای ارایه تسهیلات بیشتر آموزشی و افزایش تعامل با مردم راه اندازی کرده ایم.
به گزارش ایسنا، اطهره نژادی افزود: مواردی که از طریق پیامک 101 به زنان و خانواده ها آموزش داده می شود، به صورت گسترده تر از طریق کانال تلگرامی «جامعه ای آگاه» ارایه می شود. این کانال اواخر سال گذشته راه اندازی شد و حتی آموزش …

آموزش خانواده ها از طریق تلگرام

معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: علاوه بر استفاده از سامانه پیامکی 101 برای ارایه آموزش هایی به زنان و خانواده ها،کانال تلگرامی «جامعه ای آگاه» و پورتال 101 را برای ارایه تسهیلات بیشتر آموزشی و افزایش تعامل با مردم راه اندازی کرده ایم.
به گزارش ایسنا، اطهره نژادی افزود: مواردی که از طریق پیامک 101 به زنان و خانواده ها آموزش داده می شود، به صورت گسترده تر از طریق کانال تلگرامی «جامعه ای آگاه» ارایه می شود. این کانال اواخر سال گذشته راه اندازی شد و حتی آموزش …
آموزش خانواده ها از طریق تلگرام

بک لینک رنک 4