آموزش خانواده ها از طریق تلگرام و پورتال

آموزش خانواده ها از طریق تلگرام و پورتال
معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: علاوه بر استفاده از سامانه پیامکی 101 برای ارایه آموزش هایی به زنان و خانواده ها،کانال تلگرامی «جامعه ای آگاه» و پورتال 101 را برای ارایه تسهیلات بیشتر آموزشی و افزایش تعامل با مردم راه اندازی کرده ایم.

آموزش خانواده ها از طریق تلگرام و پورتال

معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: علاوه بر استفاده از سامانه پیامکی 101 برای ارایه آموزش هایی به زنان و خانواده ها،کانال تلگرامی «جامعه ای آگاه» و پورتال 101 را برای ارایه تسهیلات بیشتر آموزشی و افزایش تعامل با مردم راه اندازی کرده ایم.
آموزش خانواده ها از طریق تلگرام و پورتال

خرید بک لینک