Posts Tagged “از استفاده”

هشدار” از پیام رسان تلگرام استفاده نکنند،”

By |

هشدار” از پیام رسان تلگرام استفاده نکنند،”رئیس پلیس فتا به شهروندان توصیه کرده که از پیام رسان تلگرام استفاده نکنند، زیرا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد. هشدار” از پیام رسان تلگرام استفاده نکنند،” رئیس پلیس فتا به شهروندان توصیه کرده که از پیام رسان تلگرام استفاده…

Read more »