تبدیل تلگرام به بایگانی اطلاعات

تبدیل تلگرام به بایگانی اطلاعات 

از آنجا که تلفن های همراه هیچ گاه از ما جدا نمیشوند و در اکثر مواقع در دسترسی ما هستند میتوانیم از این ویژگی بهره گرفته و اطلاعات ضروری خود را در تلگرام ثبت نماییم.

برای انجام اینکار کافیست یک کانال یا گروه شخصی بسازید و سپس اعضای آن را حذف نمایید و سپس اطلاعات یا پستهای زیبایی که بنظرتان مهم هستند و یا مایل نیستید از بین بروند را به کانال خود ارسال کنید، اینگونه ، بعد از مدتها شما دارای یک کانال یا گروه پر از اطلاعات مهم و یا پست های کاربردی دارید که تلگرام مانند یک بایگان خوب از آنها نگهداری میکند.

-لازم است یک گروه متشکل از سه نفر بسازید (اکانتهای افراد غریبه را پس از ساخت گروه حذف نمایید)- همچنین میتوانید یک کانال بسازید.

تبدیل تلگرام به بایگانی اطلاعات

-درکانال یا گروه ساخته شده که متعلق به خودتان است میتوانید هر پست یا مطلبی را جمع آوری نمایید.

*برای طبقه بندی بهتر و دسترسی بیشتر میتوانید قبل از پست موردنظرتان هشتگ مربوطه را نیز وارد نمایید.

9 ترفند مخفی جدید و کاربردی در تلگرام + تصاویر