کاربرد هشتگ در تلگرام :

کاربرد هشتگ در تلگرام 

از هشتگ برای طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات استفاده میشود.شما میتوانید اول پست خود یک هشتگ و عبارت کلیدی بگذارید تا بتوانید در آینده آنرا بازیابی کنید.مثلا اگر پست یا متن شما درباره ی کالری غذای مصرفی است ، میتوانید از #غذا  ، #کالری, غیره استفاده کنید.

کاربرد هشتگ در تلگرام

*هنگام استفاده از هشتگ نباید از فاصله استفاده شود زیرا عبارت بعد از فاصله بحساب نمیاید.وفقط کلمه ی عکس (#عکس) به رنگ آبی تغییر رنگ داده است.

بعد از آن هربار که شما این عبارت را جستجو نمایید، تصویر یا متن مربوط به آن نمایش داده خواهد شد.