Posts Tagged “آموزش حمله”

آموزش آنلاین داعش برای حمله به “بیگ بن” انگلیس

By |

آموزش آنلاین داعش برای حمله به “بیگ بن” انگلیسعناصر گروه تروریستی داعش از طریق تلگرام تلاش کردند یک فرد ساکن انگلیس را تشویق کنند که حمله نیس فرانسه را با هدف برج بیگ بن یا پل لندن تکرار کند. آموزش آنلاین داعش برای حمله به “بیگ بن” انگلیس عناصر گروه تروریستی داعش از طریق تلگرام…

Read more »