گلایه مهدی پاکدل از پوشش رسانه ای فیلم «محمد رسول الله (ص)»

گلایه مهدی پاکدل از پوشش رسانه ای فیلم «محمد رسول الله (ص)»
مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.

گلایه مهدی پاکدل از پوشش رسانه ای فیلم «محمد رسول الله (ص)»

مهدی پاکدل که چند روز پیش از هک شدن صفحه شخصی اش خبر داده بود و آن را به شکل کلیپی تصویری در تلگرام گذاشته بود، حالا ادعایی عجیب درباره فیلم مجیدی مطرح کرده است.
گلایه مهدی پاکدل از پوشش رسانه ای فیلم «محمد رسول الله (ص)»

تکنولوژی جدید