کانال های تلگرام مشمول تعریف رسانه نمی شوند

کانال های تلگرام مشمول تعریف رسانه نمی شوند
روز نو :
محمد مهدی فرقانی (رئیس پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) گفت: کانال های تلگرام باوجود اینکه تبادل اطلاعات می کنند، مشمول تعریف رسانه به مفهوم خاص آن نیستند.
محمدمهدی فرقانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به صحبت های اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه درصدد تهیه طرحی هستند تا هر نوع فعالیت رسانه ای در فضای مجازی منوط به دریافت مجوز از این شورا شود، گفت: کانال های تلگرامی اگرچه کار رسانه ای را به نوعی انجام می دهند یعنی تبادل اخبار و اطلاعات می کنند ولی ساختارشان با یک …

کانال های تلگرام مشمول تعریف رسانه نمی شوند

روز نو :
محمد مهدی فرقانی (رئیس پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) گفت: کانال های تلگرام باوجود اینکه تبادل اطلاعات می کنند، مشمول تعریف رسانه به مفهوم خاص آن نیستند.
محمدمهدی فرقانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به صحبت های اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه درصدد تهیه طرحی هستند تا هر نوع فعالیت رسانه ای در فضای مجازی منوط به دریافت مجوز از این شورا شود، گفت: کانال های تلگرامی اگرچه کار رسانه ای را به نوعی انجام می دهند یعنی تبادل اخبار و اطلاعات می کنند ولی ساختارشان با یک …
کانال های تلگرام مشمول تعریف رسانه نمی شوند

خرید vpn نگین

مدلینگ