کانال های آب روباز در ماهشهر + عکس / شهروندان: مدیران کم کار استعفا کنند

کانال های آب روباز در ماهشهر + عکس / شهروندان: مدیران کم کار استعفا کنند
چندروز پیش باعث سقوط و مرگ کودک ۱٫۵ ساله شد. آبفا گفته است شهرداری در عملیات درپوش گذاری کم کاری کرده است و شهرداری هم آبفا را متهم کرده.
هرچه باشد شاید باید گفت بی کفایتی محض این دو سازمان باعث مرگ کودک ۱٫۵ ساله و عزادار کردن یک خانواده شده است. در شبکه های اجتماعی برخی کاربران با انتشار پیامی خواستار استعفای شهردار، اعضای شورا و رئیس اداره آبفا به دلیل آنچه بی تفاوتی به وضعیت موجود خوانده شده؛ شده اند.
برخی هم خواستار توضیح مدیران شهرستان در این باره اند.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… …

کانال های آب روباز در ماهشهر + عکس / شهروندان: مدیران کم کار استعفا کنند

چندروز پیش باعث سقوط و مرگ کودک ۱٫۵ ساله شد. آبفا گفته است شهرداری در عملیات درپوش گذاری کم کاری کرده است و شهرداری هم آبفا را متهم کرده.
هرچه باشد شاید باید گفت بی کفایتی محض این دو سازمان باعث مرگ کودک ۱٫۵ ساله و عزادار کردن یک خانواده شده است. در شبکه های اجتماعی برخی کاربران با انتشار پیامی خواستار استعفای شهردار، اعضای شورا و رئیس اداره آبفا به دلیل آنچه بی تفاوتی به وضعیت موجود خوانده شده؛ شده اند.
برخی هم خواستار توضیح مدیران شهرستان در این باره اند.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… …
کانال های آب روباز در ماهشهر + عکس / شهروندان: مدیران کم کار استعفا کنند

روزنامه قانون