پیام اشتباهی نوعروس در تلگرام به داماد راز ارتباط شوم با یک جوان را لو داد

پیام اشتباهی نوعروس در تلگرام به داماد راز ارتباط شوم با یک جوان را لو داد
رکنا: تازه عروس هنوز در دوران عقد بود که با رابطه کثیفی به شوهرش خیانت کرد.
این دختر 24 ساله که ساناز نام دارد وقتی شوهرش او را طلاق داد و مرد مورد علاقه اش نیز پس از رابطه شوم با وی تنهایش گذاشت برای شکایت از آزارگر تلگرامی به پلیس مراجعه کرد.
ساناز به گریه گفت:در آینه هم خجالت می کشم به چشمانم نگاه کنم اصلا فکر نمی کردم روزی در چنین منجلابی فرو بروم بویژه وقتی با موسی ازدواج کردم و خیالم راحت شد سرم به زندگیم خواهد بود.
وی افزود:من دختری آرام و سر به راهی بودم همسرم در دوران عقد اصرار داشت یک …

پیام اشتباهی نوعروس در تلگرام به داماد راز ارتباط شوم با یک جوان را لو داد

رکنا: تازه عروس هنوز در دوران عقد بود که با رابطه کثیفی به شوهرش خیانت کرد.
این دختر 24 ساله که ساناز نام دارد وقتی شوهرش او را طلاق داد و مرد مورد علاقه اش نیز پس از رابطه شوم با وی تنهایش گذاشت برای شکایت از آزارگر تلگرامی به پلیس مراجعه کرد.
ساناز به گریه گفت:در آینه هم خجالت می کشم به چشمانم نگاه کنم اصلا فکر نمی کردم روزی در چنین منجلابی فرو بروم بویژه وقتی با موسی ازدواج کردم و خیالم راحت شد سرم به زندگیم خواهد بود.
وی افزود:من دختری آرام و سر به راهی بودم همسرم در دوران عقد اصرار داشت یک …
پیام اشتباهی نوعروس در تلگرام به داماد راز ارتباط شوم با یک جوان را لو داد

افق