مساعدت رئیس جمهوری برای پیگیری انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ

مساعدت رئیس جمهوری برای پیگیری انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ
اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ خصوصی و حضور تعداد بیشتری از وزرا در نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست هایی بود که در دیدار با رئیس جمهوری مطرح شد و ایشان هم قول پیگیری و تحقق آنها را داد.
به گزارش تسنیم، جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: در مهمانی افطار رئیس جمهوری دو نکته را خدمت ایشان عرض کردم. اول از شورای گفتگو گفتم. از آن جا که رئیس جمهوری در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفتگو اشاره کرد، من هم ضمن تشکر از طیب نیا وزیر اقتصاد به خاطر حضور …

مساعدت رئیس جمهوری برای پیگیری انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ

اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ خصوصی و حضور تعداد بیشتری از وزرا در نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست هایی بود که در دیدار با رئیس جمهوری مطرح شد و ایشان هم قول پیگیری و تحقق آنها را داد.
به گزارش تسنیم، جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: در مهمانی افطار رئیس جمهوری دو نکته را خدمت ایشان عرض کردم. اول از شورای گفتگو گفتم. از آن جا که رئیس جمهوری در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفتگو اشاره کرد، من هم ضمن تشکر از طیب نیا وزیر اقتصاد به خاطر حضور …
مساعدت رئیس جمهوری برای پیگیری انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ

مجله اینترنتی